ברוכים הבאים לספרים אין דיזיין

עימוד

עיצוב

ספרי קודש, חוברות, קונטרסים

דיוק והשקעה בכל ספר

גופנים מקצועים

תכנון וחשיבה בהתאם לסוג הספר

כריכות מפוארות

עיטורים וקישוטים

שערים והנצחות

טבלאות, מפות, ציורים ותמונות

לשאלת רבים מספר הפלאפון הנכון הוא: 054-849-6627

ר’ יואל ברדריק הי”ו, אברך המתגורר במודיעין עילית, הוא אחד המומחים בתחום, והשקעתו הייחודית בכל ספר שהוא מהדיר, הופכת את ספריו ליצירה של ממש. בד בבד עם עיסוקו במקצועות התורה, עוסק ר’ יואל בההדרת ספרים מזה שנים רבות. פנינו לר’ יואל במטרה להכיר את עבודתו מקרוב.

העבודה על ספר היא עבודה מתמשכת הכוללת שלבים רבים. אלא שהשלב האחרון לפני הדפסתו, הסדר והעימוד, שהוא לכאורה חיצוני של התוכן – חשוב מאד כדי שהנכתב יהיה ברור ומאירות עיניים.

?ש. על אלו דברים אתה שם דגש בעבודתך

.ת. הייתי מגדיר את העבודה שלי בשתי מילים: הדיוק וההידור

הדיוק המרבי חשוב לי הן בעבודת גרפיקה, הן בתרגום, בעריכת מפתחות ובעימוד. לא פעם החמיאו לי על שימת הלב לפרטים קטנים

אני נזכר, כיצד בעבודתי כמעמד במפעל תרי”ג המצוות, היה עלי לשלוח ספר בן 700 עמודים ויותר, מלא בגרפיקה וטיפוגרפיה מיוחדת, כשהוא מושלם וסגור לבית הדפוס. חשתי היטב באחריות הגדולה ועמלתי רבות על עימוד מדויק מאוד. ככל בן אדם, אפשר לטעות, אבל אני חש שהקב”ה רואה את רצוני והשקעתי להוציא דבר נאה ומתוקן, לתועלת ובזכות הרבים ולהגדיל תורה, ושולח סייעתא דשמיא בעבודתי

מתוך רצון זה, אני שם את לבי גם להדר ולפאר ספרים ככל האפשר. יותר מהרצון לספק את הנאת הלקוח והמחבר, הוא הרצון להדר בספרי קודש אלו, מפני חשיבותם וערכם הנשגב

 

ש. האם כל ספר זקוק לגרפיקה ?

ת. בספרי קודש הגרפיקה נחלקת לשנים: א. עיטורים וקישוטים התורמים ליופי ולהידור הספר. ב. ציורים, טבלאות, מפות ותמונות, הבאים להמחיש את האמור בספר. חלק מספרי הקודש הם ספרי עזר, הדורשים שימוש בגרפיקה כדי לקרב את המושגים ללב, או כדי לשבר את האוזן

גם בכלל ספרי הקודש, נוצר לעתים צורך בגרפיקה. יש נושאים קשים להבנה ללא ציור מוחשי, ממש כפי שהרמב”ם צייר את המנורה, הגר”א שירטט מפת ארץ ישראל והתוס’ יו”ט שירטט את תכנית בית המקדש

כך הראה משה רבנו לישראל כל חיה עוף ושרץ, כדי שידעו את האסור והמותר. הקב”ה הראה את צורת הלבנה, את המנורה ואת השרצים הטמאים, וכך גם נהג רבן גמליאל, שהיו בעלייתו צורות הירח, להראותן לעדי קידוש החודש. בשרטוט אחד ניתן להבהיר בקלות מה שיידרש לו אלף מילים. אכן, בכל הפרטים המשורטטים צריכים דייקנות והתאמה. כבן תורה הלומד וכותב ספרים, יש לי את האפשרות לשים לב ודגש במקום הנכון. עבודתי היא להמציא את האמצעי, ולבחור את הדרך הקצרה, כדי להשיג את המטרה באופן קולע